Condicions d’Ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de
Comerç Electrònic (LSSI-CE), UNIVERS BLAVIS SL informa que és titular del lloc web
www.terapiadirecta.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, UNIVERS
BLAVIS SL informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és UNIVERS BLAVIS SL, amb CIF B61381562 i domicili social en
MOSSÈN JAUME SOLER 38 08940, CORNELLA DE LLOBREGAT (BARCELONA), inscrita en
el Registre Mercantil, en el tom 29925, foli 39, fulla B165677 i inscripció 4. L’adreça de correu
electrònic de contacte amb l’empresa és: web@terapiadirecta.com.

Usuari i règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de UNIVERS BLAVIS SL confereix la condició d’usuari,
per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de UNIVERS BLAVIS SL, totes
les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent
normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de UNIVERS BLAVIS SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari
assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

· La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis
estesos per UNIVERS BLAVIS SL per a l’accés a certs continguts o serveis
oferts pel web.
· L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per UNIVERS BLAVIS SL contràriament
al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre
públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de
tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

UNIVERS BLAVIS SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari
pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas
procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa.
Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de
llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

UNIVERS BLAVIS SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per a evitar qualsevol
mal als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En
conseqüència, UNIVERS BLAVIS SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals
danys que per la navegació per Internet pogués sofrir l’usuari.

Modificacions

UNIVERS BLAVIS SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes,
sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web,
com en les condicions d’ús d’aquest. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del
seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps
en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Indicació dels preus

Cada possible servei ofert tindrà indicat el seu preu i si té incorporat l’IVA o qualsevol altre
impost que, si escau, sigui aplicable. Els preus indicats en pantalla seran els vigents a cada moment
excepte error tipogràfic. Quan el preu sigui diferent pel motiu anteriorment
exposat, UNIVERS BLAVIS SL el comunicarà al client, via e-mail, abans de procedir al cobrament del servei.

Protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter
Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de
UNIVERS BLAVIS SL amb CIF B61381562 i domicili social situat en MOSSÈN JAUME SOLER 38
08940, CORNELLÀ DE LLOBREGAT (BARCELONA), amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i
complir els compromisos establerts entre totes dues parts. En compliment amb la normativa vigent,
UNIVERS BLAVIS SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament
necessari per a complir amb els preceptes esmentats amb anterioritat.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que
vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a
utilitzar-les per a les finalitats esmentades.

UNIVERS BLAVIS SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent,
adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que UNIVERS BLAVIS SL es compromet
a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense
dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà
exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i
oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat pel
tractament d’aquestes, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al
correu electrònic web@terapiadirecta.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri
oportuna.

Propietat intel·lectual i industrial

UNIVERS BLAVIS SL per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat
intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol
enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de
colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris
per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de UNIVERS BLAVIS SL. Seran, per tant,
obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol,
sent-los aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats
internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en la Llei de Propietat Intel·lectual, queden
expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva
modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats
comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de UNIVERS
BLAVIS SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de
UNIVERS BLAVIS SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i
emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que
sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de
suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que
estigués instal·lat en les pàgines de UNIVERS BLAVIS SL.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

UNIVERS BLAVIS SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals
que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment
de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en
el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge
o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema.
UNIVERS BLAVIS SL té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.