Clàusula Newsletter

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter
Personal, l’informem que el correu electrònic que ens ha proporcionat serà incorporat a
un fitxer sota la responsabilitat de UNIVERS BLAVÍS SL amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud de
subscripció i poder remetre-li periòdicament el nostre Newsletter.

D’acord amb els drets que li confereix el la normativa vigent en protecció de dades podrà
exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i
oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al
tractament d’aquests, dirigint la seva petició a l’adreça postal MOSSÈN JAUME SOLER 38
08940, CORNELLÁ DE LLOBREGAT (BARCELONA) o al correu electrònic web@terapiadirecta.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari entendrem que les seves dades no han estat modificats, que
vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que d’acord amb l’article 21.1 de la
Llei 34/2002 de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, realitzada la seva
sol·licitud de subscripció, comptem amb el seu consentiment per al tractament de les seves dades, d’acord amb
les finalitats esmentades.

Així mateix, l’informem que podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat,
cancel·lant la seva subscripció al Newsletter, enviant un e-mail a l’adreça de correu electrònic
web@terapiadirecta.com.
La confirmació de la subscripció implica l’acceptació d’aquesta clàusula.